петак, 23. јануар 2009.

KONTROLA

Ako nađete skakavca
Vratite ga u moje kupatilo
Već neko vreme ne strahujem
Hoću malo da se plašim
Hoću da imam straha
Hoću da ga obučim
Ima da mu kažem, skakavče
Napadaj skači ujedaj nasrći
Pokaži te zube

Mislim
Nije sasvim prikladno
Da budem uvek hrabra
Dok opasnost vreba
Iz svakog ugla moga kupatila.

Нема коментара: